201703.08
0

JORNADA SOBRE LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. FORMACIÓ CONTINUADA (06/03/2017)

JORNADA LLEI SEGONA OPORTUNITATFORMACIÓ CONTINUADA

Jornada sobre la Llei de Segona Oportunitat


DADES DE LA FORMACIÓ

Nombre del curs:  G236/2016

Seu: Barcelona

Àrea: MERCANTIL


PROGRAMA

Computable com a formació continuada establerta en el REFOR-CGE

DATA: 6 de març de 2017

HORARI: de 9.00 a 19.00h.

PROGRAMA:

9:00 hores ACREDITACÓ

9:15 hores INAUGURACIÓ

Sr. Jordi Albiol Plans, president de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials.

Sr. Octavio Gracia Chamorro, coordinador de la Jornada.

SESSIÓ DE MATÍ I: Moderadors

Sra. Maria LLuïsa Bautista Olivenza, economista i auditora de comptes. Autora del llibre “Mediació Concursal”.

Sr. Octavio Gracia Chamorro, coordinador de la Jornada.

9:30 hores LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

Antecedents. Ruptura del dogma tradicional pro creditoris. La Seguretat Jurídica i la Segona Oportunitat.

Ponent: Sra. MAtilde Cuena Casas, professora titular de Dret Civil acreditada com Catedràtica en la Universitat Complutense de Madrid.


10:00 hores LA MEDIACIÓ CONCURSAL

Hi ha quelcom a mediar? El sentit de la mediació en el mecanisme de segona oportunitat. Problemes pràctics als que s’enfronta la institució. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. Borja Pardo Ibáñez, advocat, soci professional de Lexben, i exercent com a mediador i administrador concursal.


10:30 hores PAUSA CAFÈ


SESSIÓ DE MATÍ II: Moderadors

Sr. Rodrigo Cabedo Gregori, pèrit judicial i administrador concursal, economista, advocat i auditor de comptes.

Sr. Octavio Gracia Chamorro, coordinador de la Jornada.

11:00 hores  L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

Un mer tràmit per a obtenir el Benefici d’Exoneració o una eina útil per a la reestructuració de deutes? El requisit per a l’exoneració d'<<haver intentat un AEP>>: té sentit requerir una proposta d’AEP a una persona que no té ingressos i patrimoni?

Cobra sentit en alguns supòsits el perdó del deute sense tenir que acudir al concurs consecutiu? Propostes d’AEP properes al 100%. La solució del conveni front a la solució de l’AEP: majories distintes per a una mateixa solució. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. José Mª Fernández Seijó, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona.


11:30 hores  EL CONCURS CONSECUTIU

Esquema del procediment. La Llei Concursal i la LSOP continguda en la Llei Concursal? El ” concurs exprés”.

L’habitatge habitual i altres bens de caràcter necessari. El crèdit públic en la LSOP. Avaladors i Fiadors. La regulació comunitària i la tutela del consumidor en el marc del concurs (assumpte família Radlinguer). L’encaix de les normes de protecció de deutors en risc d’exclusió social en cas d’execució hipotecària i subhasta concursal. Anàlisi i solucions.

Ponents: Sr. Jose Mª Fernández Seijó, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Sr. Carlos Puigcerver Asor, magistrtat del Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona.


12:30 hores  EL BENEFICI D’EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET

El controvertit art.178 bis. El deutor de bona fe: existeixen mecanismes de control del frau? La injustificada discriminació a l’accés al BEPI per raons quantitatives temporals i de capacitat de pagament del deutor. Crèdits perdonables i no perdonables. El pla de pagaments per als crèdits no perdonables: una fugida cap endavant? El període de bona conducta de 5 anys: el difícil retorn a l’activitat productiva. Anàlisi i solucions.

Ponents: Sra. Matilde Cuena Casas, professora titular de Dret Civil acreditada com catedràtica en la Universitat Complutense de Madrid.

Sr. Carlos Puigcerver Asor, magistrtat del Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona.

13:30 hores  DEBAT (taula rodona)

Sra. Matilde Cuena Casas, professora titular de Dret Civil com a Catedràtica en la Universitat Complutense de Madrid.

Sr. José Mª Fernández Seijó, magistrtat de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Sr. Carlos Puigcerver Asor, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona.

Sr. Borja Pardo Ibáñez, advocat, soci professional de Lexben, i exercent com a mediador i administrador concursal.

Moderador: Sr. Octavio Gracia Chamorro, economista, soci professional de Think it Legal, S.L.P. i administrador concursal.

14:15 hores  DINAR LLIURE

SESSIÓ DE TARDA: Moredadors

Sra. Laura Pedreño Vargas, economista i advocada.

Sr. Octavio Gracia Chamorro, coordinador de la Jornada.

16:00 hores  LA REGULACIÓ DE LA INSOLVÈNCIA EN EL DRET COMPARAT

Evolució de l’aplicació del mecanisme de discharge i freshstart en les economies d’altres països. Observacions a la nostra Llei 25/2015 en relació amb les recomanacions del FMI, Banc Mundial, i la proposta de la Directiva Europea de 22 de novembre de 2016: en qui ens hem de reflectir?. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. Ignacio Tirado Marti, professor de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid. Assessor legal del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.

16:45 hores  DE L’IMPACTE INICIAL PREVIST DEL MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT A L’IMPACTE REAL A DIA D’AVUI

És la LSOP una bona llei d’insolvències en clau econòmica? Evolució i anàlisi dels procediments iniciats des de la Llei 25/2015 fins a la data. La cultura financera i patrimonial de la nostra societat: l’antesala de la insolvència. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. Octavio Gracia Chamorro, economista, soci professional de Think it Legal, S.L.P i administrador concursal.

17:15 hores  L’ESTIGMA DEL CONCURS

Hi ha vida per al deutor una vegada superat el via crucis del mecanisme de segona oportunitat? Projecció del curtmetratge “El corredor”, Premi Goya 2016 al millor curtmetratge i finalista en els Oscars de Hollywood. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. José Mª Torres García, president executiu de Numintec, responsable de la Comissió de la Segona Oportunitat a PIMEC, i productor del curtmetrtatge “El corredor”.

17:45 hores  EL DESPATX PROFESSIONAL I EL CONCURS DE PERSONES FÍSIQUES

És possible rendibilitzar un mecanisme de segona oportunitat? La disfressa professional i els encantadors de serps. La segona oportunitat en el marc de la política de responsabilitat social corporativa. Anàlisi i solucions.

Ponent: Sr. Octavio Gracia Chamorro, economista, soci professional de Think it Legal, S.L.P. i administrador concursal.

18:00 hores  CONCLUSIONS DE LA JORNADA I DEBAT ( taula rodona)

Sra. Matilde Cuena Casas, professora titular de Dret Civil acreditada com Catedràtica en la Universitat Complutense de Madrid.

Sr. Borja Pardo Ibáñez, advocat, soci professional de Lexben, i exerceix com mediador i administrador concursal.

Sr. Ignacio Tirado Marti, professor de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid. Assessor legal del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.

Moderador: Sr. Octavio Gracia Chamorro, economista, soci professional de Think it legal, S.L.P. i administrador concursal.

19:00 hores  CLOENDA

Sr. Àngel Miró Martí, vicepresident de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials.

Sr. Octavio Gracia Chamorro, coordinador de la Jornada.

Homologat pel:

economistas- ley segunda oportunidad