202006.15
1

EL PERDÓ DELS DEUTES… UN MITE O UNA REALITAT?

Des de fa poc més de dos anys, es va impulsar la “Llei de la Segona Oportunitat”, o també anomenada el perdó dels deutes (Llei 25/2015 de 28 de Juliol de 2015) amb la única finalitat d’aconseguir que aquelles persones que en el transcurs de la seva vida han tingut un fracàs econòmic important, puguin tenir UNA SEGONA OPORTUNITAT de començar de nou mitjançant l’extinció dels deutes pendents.